डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
बैशाख २७, २०८१ आधारभूत विवरण फारम ( COPOMIS को यूजर प्रयोजनका लागि)
चैत १३, २०८० विनियमको नमूुना
चैत ८, २०८० तीन पुस्ते विवरणको नमूना
मंसिर २२, २०८० लुम्बिनी प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ को संशोधन
साउन १९, २०८० तीन महले फारमको नमूना
साउन ८, २०८० सहकारी दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७९
साउन ८, २०८० सहकारी एकिकरण कार्यविधि २०७७
साउन ८, २०८० सहकारी दर्ता दिग्दर्शन २०७७
साउन ७, २०८० सहकारी ऐन, २०७४
साउन ७, २०८० लुम्बिनी प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६
साउन ७, २०८० लुम्बिनी प्रदेश, सहकारी ऐन, २०७६